شهرکهای صنعتی

شهرکهای صنعتی

شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان قطعات درب و حوضچه منهول و دریچه های بازدید و نیز مصرف کننده عمده کالبرتهای ترافیکی تمام بتنی مطرح می باشد.سابقه همکاری گسترده ای از سال 94(ابتدای فعالیت این مجموعه در زمینه تولید قطعات درب و کالبرت)تا به امروز فی ما بین مجموعه طرح و ساخت رابین و شرکت شهرکهای صنعتی ایجاد گردیده است.از میان مشتریان بزرگتر این خانواده میتوان به تامین درب و فریم دریچه های بازدید برای مجموعه شهرک صنعتی شمس آباد متعلق به شرکت شهرکهای صنتعی استان تهران و تامین قطعات درب و کلاف منهول و کالبرت برای شهرک صنعتی شکوهیه متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی استان قم و شهرک صنتعی بستان آباد تبریز متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی و ... اشاره نمود.