دریچه دایره قطر 35 سانتی‌متر + فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه دایره قطر 35 سانتی‌متر + فریم کامپوزیت سیمانی


مشخصات فنی دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت سیمانی‌ در کلاس‌های ذیل با ضخامت‌های متفاوت عرض می‌شود
Class C250
Class D400