دریچه دایره قطر 60 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)

دریچه دایره قطر 60 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)


مشخصات فنی دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت چدنی

دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت سیمانی‌/چدنی در کلاس‌های ذیل با ضخامت‌های متفاوت عرض می‌شود
Class B125
Class C250
Class D400