دریچه دایره قطر 65 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)

دریچه دایره قطر 65 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)


مشخصات فنی دریچه دایره‌ای به همراه فریم چدنی


مشخصات فنی دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت سیمانی


مشخصات فنی دریچه دایره‌ای به همراه فریم چدنی-لولادار

دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت سیمانی‌ در کلاس‌های ذیل با ضخامت‌های متفاوت عرض می‌شود
Class B125
Class C250
Class D400