دریچه دایره قطر 80 سانتی‌متر + فریم چدنی

دریچه دایره قطر 80 سانتی‌متر + فریم چدنی


مشخصات فنی دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت چدنی

دریچه دایره‌ای به همراه فریم کامپوزیت سیمانی‌ در کلاس‌های ذیل با ضخامت‌های متفاوت عرض می‌شود
Class B125
Class C250
Class D400