دریچه بازدید دایره قطر 35

دریچه بازدید دایره قطر 35

دریچه بازدید دایره قطر 35
دریچه بازدید دایره قطر 35 از جنس کامپوزیت سیمانی در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی C250 و D400
فریم های موجود: چدنی و سنگدال پیش ساخته 60*60 کامپوزیت سیمانی(RPC)