دریچه های قطر 60 چهل تنی کار شده در سعادت اباد

دریچه های قطر 60 چهل تنی کار شده در سعادت اباد

تولید دریچه های قطر60 ، D400 برای ابفا مازندران

تولید دریچه های قطر60 ، D400 برای ابفا مازندران

تولید منهول های قطر60 ، D400 برای اب و فاضلاب کرمانشاه

تولید منهول های قطر60 ، D400 برای اب و فاضلاب کرمانشاه

تولید و اجرای سرستون های پروژه ایرانمال از جنس GFRC

تولید و اجرای سرستون های پروژه ایرانمال از جنس GFRC

تولید و اجرای نمای پروژه بهار زعفرانیه تهران از جنس GFRC

تولید و اجرای نمای پروژه بهار زعفرانیه تهران از جنس GFRC

دریچه های نصب شده گاز منطقه1 البرز

دریچه های نصب شده گاز منطقه1 البرز

نصب دریچه های E600 پروژه بندر شهید رجایی

نصب دریچه های E600 پروژه بندر شهید رجایی

دریچه انشعاب A15 و دریچه منهول D400  پروژه فاضلاب تهران، بین خیابان البرز و بلوچستان گیشا

دریچه انشعاب A15 و دریچه منهول D400 پروژه فاضلاب تهران، بین خیابان البرز و بلوچستان گیشا

دریچه D400 پروژه فاضلاب تهران ، گیشا خیابان هشتم

دریچه D400 پروژه فاضلاب تهران ، گیشا خیابان هشتم

دریچه های انشعابی کار شده در خیابان جنت اباد شمالی خیابان کتمران کبیری، لاله یکم

دریچه های انشعابی کار شده در خیابان جنت اباد شمالی خیابان کتمران کبیری، لاله یکم

قبلی بعدی
بالا