خدمات پیمانکاری

خدمات پیمانکاری

انجام کلیه پروژه های عمرانی در زمینه آب و ابنیه دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور دارای گواهی سلامت ایمنی و بهداشت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی