جدول مقایسه دریچه ها

 

جدول مقایسه دریچه های منهول چدن بتن پلیمر، کامپوزیت GRP ، پلی اتیلن و کوپلیمر ، انواع چدن و کامپوزیت پایه سیمان ( دریچه مورد مقایسه گرد قطر 66 ساده کلاس مقاومتی D400 مطابق با استاندارد INSO 14976- CO = 600 mm )

کامپوزیت سیمانی

چدن داکتیل

چدن خاکستری

پلی اتیلن و کوپلیمر

GRP کامپوزیت

چدن بتن پلیمر

جنس درب و طوقه از جنس کامپوزیت پایه سیمان و یا ترکیب درب بتنی و فریم چدن خاکستری

جنس درب و طوقه از جنس چدن داکتیل

جنس درب و طوقه از جنس چدن خاکستری

جنس درب و طوقه از پلیمر های پلی اتیلن

جنس درب و طوقه از پیوند های رزین مصنوعی پلی استر و الیاف شیشه

جنس درب ترکیبی از چدن خاکستری و بتن مسلح شده با آرماتور و الیاف پلیمری

مقاومت مناسب بعلت جذب آب 0.8% و تراکم بالا بعلاوه پوشش اپوکسی فنولیک لایه زیرین جهت حفاظت در برابر گازهای H2SO4 (اسیدسولفوریک)

مقاومت مناسب و عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک)

مقاومت مناسب و عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک)

مقاومت مناسب و عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک)

مقاومت مناسب و عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک)

استفاده از دو لایه پوشش قیری عایق در سطح زیرین جهت حفظ دوام در برابر گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک)

مقاوم در برابر خوردگی (زنگ زدگی ناشی از رطوبت)

آسیب پذیر در برابر خوردگی در صورت عدم پوشش

(زنگ زدگی ناشی از رطوبت)

آسیب پذیر در برابر خوردگی در صورت عدم پوشش مناسب

(زنگ زدگی ناشی از رطوبت)

مقاوم در برابر خوردگی (زنگ زدگی ناشی از رطوبت)

مقاوم در برابر خوردگی

(زنگ زدگی ناشی از رطوبت)

آسیب پذیر در برابر خوردگی در صورت عدم پوشش

(زنگ زدگی ناشی از رطوبت)

وزن مناسب دریچه

(45-40 کیلوگرم درب)

وزن مناسب دریچه

(40-35 کیلوگرم درب)

وزن سنگین دریچه و نیاز به استفاده از آچار یا ابزار ویژه جهت باز کردن درب منهول

(65-60 کیلوگرم درب)

وزن سبک دریچه و مشکلات بلند شدن در هنگام عبور وسایل نقلیه در سرعت

(25-20 کیلوگرم درب)

وزن مناسب دریچه

(35-30 کیلوگرم درب)

وزن سنگین دریچه و نیاز به استفاده از آچار یا ابزار ویژه جهت باز کردن درب منهول

(70-75 کیلوگرم درب)

غیر قابل بازیافت و فاقد پتانسیل سرقت به دلیل عدم ارزش برای فروش مجدد

قابل بازیافت و دارای پتانسیل سرقت بالا

قابل بازیافت و دارای پتانسیل سرقت بسیار بالا

قابل بازیافت و دارای پتانسیل سرقت

غیر قابل بازیافت و فاقد پتانسیل سرقت به دلیل عدم ارزش برای فروش مجدد

قابلیت بازیافت بدلیل حضور هسته مقاوم چدنی

قیمت هر دریچه منهول به همراه فریم استاندارد با ورودی خالص 600 میلیمتر در کلاس D400

2.700.000(2) ریال

قیمت هر دریچه منهول به همراه فریم استاندارد با ورودی خالص 600 میلیمتر در کلاس D400

6.500.000 ریال

قیمت هر دریچه منهول به همراه فریم استاندارد با ورودی خالص 600 میلیمتر در کلاس D400

4.500.000 ریال

قیمت هر دریچه منهول به همراه فریم استاندارد با ورودی خالص 600 میلیمتر در کلاس D400 (1)

5.500.000 ریال

قیمت هر دریچه منهول به همراه فریم استاندارد با ورودی خالص 600 میلیمتر در کلاس D400

9.000.000 ریال

قیمت هر دریچه منهول به همراه فریم استاندارد با ورودی خالص 600 میلیمتر در کلاس D400

3.500.000 ریال

مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید

مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید

مقاوم در برابر اشعه

فرابنفش خورشید

آسیب پذیر در برابر اشعه فرابنفش خورشید

آسیب پذیر در برابر اشعه فرابنفش خورشید

مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید

کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده بعلت وزن بالای قطعه

صدای نسبتا ناهنجار در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین بعلت وزن مناسب قطعه اما جنس درب و فریم

صدای نسبتا ناهنجار در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین بعلت وزن مناسب قطعه اما جنس درب و فریم

صدای نسبتا ناهنجار در محیط های ترافیکی بعلت وزن پایین قطعه در صورت عدم به کار گیری قفل و تجهیزات نگهدارنده

فاقد صدای ناهنجار در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین بعلت وزن مناسب قطعه

فاقد صدای ناهنجار در محیط ترافیکی بعلت وزن بالای قطعه

در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است.

در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است.

در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است.

در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی نیست.

در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی نیست.

در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است.

سازگار با محیط زیست

سازگار با محیط زیست

سازگار با محیط زیست

عدم سازگاری با محیط زیست ، چرخه بازیافت و برگشت به طبیعت بالای 900 سال

عدم سازگاری با محیط زیست ، چرخه بازیافت و برگشت به طبیعت بالای 900 سال

سازگار با محیط زیست

مواد اولیه داخلی

مواد اولیه داخلی

مواد اولیه داخلی

مواد اولیه خارجی و نوسان بیشتر قیمت با نوسانات ارزی

مواد اولیه خارجی و نوسان بیشتر قیمت با نوسانات ارزی

مواد اولیه داخلی

سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی جهت تامین اصطکاک و تخت می باشد.

سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی جهت تامین اصطکاک و تخت می باشد.

سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی جهت تامین اصطکاک و تخت می باشد.

سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی جهت تامین اصطکاک و تخت می باشد.

سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی جهت تامین اصطکاک و تخت می باشد.

سطح رویه درپوش فاقد برجستگی کافی جهت تامین اصطکاک کافی و محدب می باشد

کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه (روش درج قالبگیری و فشار)

کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه

کیفیت پایین لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه

کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه

کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه

کیفیت پایین لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه (روش درج استمپ بر روی بتن تازه خمیری)

قابلیت تولید در رنگهای متنوع

عدم قابلیت تولید در رنگهای مختلف ( نیازمند پوشش های مقاوم رنگی)

عدم قابلیت تولید در رنگهای مختلف ( نیازمند پوشش های مقاوم رنگی)

قابلیت تولید در رنگهای متنوع

قابلیت تولید در رنگهای متنوع

عدم قابلیت تولید در رنگهای مختلف

باز و برداشتن آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب

باز و برداشتن آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب

باز و برداشت نسبتا آسان بعلت دقت ساخت نسبتا مناسب و وزن نسبتا بالا

باز و برداشت آسان بعلت دقت ساخت و وزن پایین

باز و برداشت آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب

باز و برداشت دشوار بعلت دقت ساخت پایین، اصطکاک بین فریم و نوار دور درب در ریخته گری و وزن بالا

مقاومت کافی در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر

مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر

مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر

مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر

مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر

عدم مقاومت کافی در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر به دلیل آسیب پذیر بودن بتن مسلح دانه شنی ( معمولی ) در برابر یون کلر و واکنش های سولفاتی

مقاوم در برابر ذوب وانجماد (ASTM C672)

مقاوم در برابر ذوب و انجماد

مقاوم در برابر ذوب و انجماد

مقاوم در برابر ذوب و انجماد

مقاوم در برابر ذوب و انجماد

دارای پتانسیل آسیب دیدگی در برابر سیکل های ذوب و انجماد بعلت آسیب پذیر بودن بتن دانه شنی ( معمولی ) در برابر سیکل های ذوب و انجماد در اثر جذب آب بالا

(1)مطابق با استاندارد ملی ایران (INSO 14976) قطعات تولیدی از جنس ترکیبات پلی اتیلن و کوپلیمر بعلت پدیده های پیر شدگی و آسیب پذیری ترکیبات در برابر اشعه فرابنفش و.. فقط در کلاس های مقاوتی A15 و B125 و برای قطعات با دهانه توخالی کوچکتر یا مساوی 500 میلیمتر مجاز می باشد.

(2)هم اکنون این قطعه در کشورهای ژاپن و هند (FUJISILVERTECH) ترکیه (ISTON&VESTON) فرانسه (LAFARGE) و... تولید وبر اساس مکاتبات رسمی صورت گرفته قیمت های اعلامی جلوی درب کارخانجات مذکور بدون هزینه های ترخیص مالیات و کرایه حمل ((EXW) مبلغی معادل با 180-200 USD اعلام شده است.

*در حال حاضر در داخل و خارج کشور کلیه قطعات مورد مقایسه توسط تولید کنندگان فنی تولید شده که قادر به تامین پارامترهای مورد نظر استاندارد INSO14976 میباشند و هر کدام از این قطعات فارغ از معیار های قیمت ، پتانسیل سرقت ، دوام و ... در موقعیت خاصی نسبت به دیگری ارجحیت استفاده پیدا میکنند . مقایسه صورت گرفته صرفا به منظور ایجاد دید اجمالی در کوتاه ترین زمان ممکن برای مصرف کننده بوده و توصیه و سندی دال بر مردود اعلام کردن قطعات سایر تولید کنندگان نمیباشد.